Activiteit

Beheerplan kunstwerken met meerjarenonderhoudsplanning MJOP

Als beheerder van civiele kunstwerken  bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. U moet dus regelmatig onderhoud laten uitvoeren. Inzicht in de maatregelen, planning en de kosten zijn hierbij van groot belang. Een goed beheerplan kan u hierbij van dienst zijn. De Aquanoom heeft veel ervaring met het opstellen van beheerplannen voor kunstwerken.

Onze aanpak:

Nadat het areaal is vastgesteld en de inspecties aan de kunstwerken zijn uitgevoerd kan per object bepaald worden wat de noodzakelijke maatregelen zijn. Wij hebben hiervoor een handige tool ontwikkeld waarmee direct na inspectie een database wordt gevuld met alle inspectiedata. Op basis van het aangetroffen gebrek en de conditiescore wordt automatisch een onderhoudsmaatregel gekoppeld aan het bouwdeel. Op basis van de waargenomen risico’s en het belang van het bouwdeel wordt een prioriteit toegekend. Hierdoor ontstaat direct een planning. De aan de maatregelen gekoppelde eenheidsprijzen in combinatie van met de omvang van het gebrek bepalen de kosten per maatregel. Dit geeft een gedetailleerde kostenraming. Omdat deze handeling bij ons bijna geheel is geautomatiseerd kunnen wij een meerjarenonderhoudsplanning, MJOP, met maatregelen per kunstwerk snel en tegen geringe kosten uitvoeren.

Na het opstellen van de MJOP kan indien gewenst samen met u een maatregeltoets worden uitgevoerd. Hierbij worden de door ons voorgestelde maatregelen in de praktijk beoordeeld. Immers niet iedere opdrachtgever beschikt over het zelfde budget en inzichten over de aanpak van het onderhoud kan ook verschillen. Het is daarom goed om de voorgestelde maatregelen met de daarbij behorende kosten en planningsjaar te toetsen aan uw wensen.

Is de voorgestelde MJOP akkoord kan er een beheerplan worden opgesteld waarin het wettelijk kader, de beheers ambitie, een evaluatie van de voorgaande periode en het financieel kader kunnen worden toegelicht. Hiermee beschikt u weer over een prima plan waarmee de komende periode het onderhoud aan de kunstwerken gegarandeerd kan worden uitgevoerd.

In overleg met u zorgen wij er ook voor dat jaarlijks de mutaties aan de kunstwerken als gevolg van onderhoud in de database doorgevoerd worden. Zo blijft uw data altijd up tot date en beschikt u over een actueel inzicht in de technische staat van uw kunstwerken.

 

Wilt u de komende 5 jaar zorgeloos uw onderhoud aan kunstwerken uitvoeren?

Bel dan De Aquanoom en vraag dan naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden en bel Arjen Hofman, 010 249 2475, of mail arjen.hofman@deaquanoom.nl

Een greep uit onze opdrachtgevers van recente opgestelde kunstwerkbeheerplannen:

– Gemeente Zundert
– Gemeente Leiderdorp
– Gemeente Schiedam
– Gemeente Krimpenerwaard
– Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
– Gemeente Goeree Overflakkee

Naast beheerplannen voor kunstwerken hebben wij ook veel ervaring op het gebied van:

– Integraal waterbeheerplannen
– Baggerbeheerplannen
– Beschoeide oeverbeheerplannen
– Natuur vriendelijke oeverbeheerplannen
– Visbeheerplannen
– Duikerbeheerplannen

Arjen over inspectie van kunstwerken:

“Op basis van de resultaten van de combinatiescore kunnen wij eenvoudig een managementrapportage aanleveren inclusief hersteladvies, kostenraming en planning. Daardoor beschikt de opdrachtgever in korte tijd – en tegen een scherp tarief – over alle noodzakelijke informatie om het beheer van kunstwerken optimaal uit te voeren.”
Top