Activiteit

Exoten

Een hoge biodiversiteit is gewenst. Maar een hoog aandeel exoten juist niet. Helaas is de opmars van exoten, zoals Japanse duizendknoop, reuzeberenklauw of Amerikaanse rivierkreeft, iets wat al snel aan ons voorbij gaat. Het is aan beheerders de taak om hun systemen in te richten om de verspreiding te beperken, of zelfs tegen te gaan. Het watersysteem speelt een cruciale rol in de verspreiding van exoten. Zowel snoei- en maaiafval van exotische plantsoorten als bijvoorbeeld rivierkreeften verspreiden zich snel via het water. Voor een effectieve langdurige bestrijding is het belangrijk om soorten in een vroeg stadium in kaart te brengen en dit te blijven volgen. Met deze preventieve maatregelen kunnen een hoop kosten en moeite worden bespaard.   De Aquanoom is bedreven in het inventariseren en adviseren op het gebied van exoten en het beheer ervan.

Onze aanpak:

Exotenbeheer begint in de basis bij het opstellen van een goed beheer- en beleidsplan. Voordat een plan kan worden gevuld is inzicht in de exotenverspreiding binnen uw beheersgebied vereist. Of het nu gaat om exotische planten of onderwaterleven, wij kunnen u daar bij helpen. Middels laagdrempelige inventarisatiewerkzaamheden krijgen we al snel een beeld van de aanwezige exoten en de verspreiding ervan. De inzichten en adviezen die hier uit voortkomen rapporteren wij. In dit rapport formuleren wij beleid en zetten dit om in een geschikte beheerstrategie.

Joris over flora- en faunaonderzoek:

“Nader onderzoek naar de aanwezige flora en fauna in een gebied waar bouw- of onderhoudswerkzaamheden zijn gepland, is ook van toegevoegde waarde om de belangen van alle betrokkenen – beheerders oppervlaktewater, uitvoerders, natuurbeheerders én inwoners – al in de voorbereidingsfase te definiëren en samen te brengen.”
Top