Activiteit

Flora- en faunaonderzoeken

Voorafgaand aan onderhouds- of bouwwerkzaamheden is een gedegen flora- en fauna onderzoek van groot belang. Heeft u plannen, behoefte aan een onderzoek of wenst u informatie over deze dienst laat het ons gerust weten!

Onze aanpak:

Soms is een quickscan flora & fauna onvoldoende om een goed beeld te krijgen van de ecologische situatie in een bepaald gebied of van de ecologische gevolgen van bepaalde bouw- of onderhoudswerkzaamheden. Of misschien wilt u als beheerder meer achtergrondinformatie over een aanwezige, beschermde dier- of plantensoort alvorens wordt gestart met werkzaamheden. Adviesbureau De Aquanoom kan voor u dergelijke ecologische onderzoeken uitvoeren. Denk aan de invloed van werkzaamheden (de aanleg of verplaatsing van waterwegen) op de vismigratie of op de leefomgeving van padden. Wij kunnen u helpen bij het verzamelen van de noodzakelijke ecologische informatie en geven advies over welke compenserende en mitigerende maatregelen u kunt treffen bij de planning en uitvoering van uw werkzaamheden.

Joris over flora- en faunaonderzoek:

“Nader onderzoek naar de aanwezige flora en fauna in een gebied waar bouw- of onderhoudswerkzaamheden zijn gepland, is ook van toegevoegde waarde om de belangen van alle betrokkenen – beheerders oppervlaktewater, uitvoerders, natuurbeheerders én inwoners – al in de voorbereidingsfase te definiëren en samen te brengen.”
Top