Activiteit

Monitoring

Adviesbureau De Aquanoom is gespecialiseerd in het ontwerpen van monitoringsprogramma’s op maat. De Aquanoom monitort de waterkwaliteit voor waterbeheerders die meer inzicht willen in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn. Zowel het inventariseren van soorten als fysisch-chemische monitoring is ons niet onbekend. Wij zijn bedreven in het uitvoeren van stadswaterscans maar maken ook monitoringsprogramma’s op maat! Zo ambiëren wij om middels een eigen sensorennetwerk stadswateren met uiteenlopende belangen te monitoren.

Onze aanpak

Monitoring begint in het veld. Afhankelijk van de vraag voeren wij zowel kortstondige als langdurige metingen uit. Wij hanteren voorgeschreven meetmethodes afgeleid uit het Handboek Hydrobiologie, BIJ12 monitoring of NEM monitoring. Voor werk op maat weten wij deze methodes om te zetten tot laagdrempelige acties om ook kleinschalige monitoringsprogramma’s uit te voeren. Zo zijn wij in staat zowel op het land als onder water de biodiversiteit in kaart te brengen. De uiteindelijke interactie tussen de verschillende soortgroepen leert ons systemen kennen. Onze ecologen van dienst zijn allen deskundig met andere soort groepen. Heeft u vragen over insecten, vissen, amfibieën, reptielen of vegetatie. Of bent u juist nieuwsgierig naar het gedrag van vleermuizen of grondgebonden zoogdieren, wij vertellen het u graag.

Joris over monitoring:

“Ecologie is een prachtig maar ook ingewikkeld vakgebied. Daarom zijn we blij met de ecologische sleutelfactoren van het STOWA. Die zijn gemakkelijk te begrijpen, en zorgen ervoor dat ook niet-ecologisch-ingewijden inzicht krijgen in waterkwaliteitsdoelen en ecologie.”
Top