Activiteit

Monitoring

Adviesbureau De Aquanoom monitort de waterkwaliteit voor waterbeheerders die meer inzicht willen in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.

Onze aanpak

Monitoring is veldwerk waarbij we over langere tijd diverse metingen doen en de resultaten voor de opdrachtgever in kaart brengen. Voor monitoring maken wij gebruik van de ecologische sleutelfactoren (ESF) van het STOWA. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de productiviteit van het water, het lichtklimaat, de productiviteit van de bodem, toxiciteit en organische belasting. Op basis van de resultaten is het mogelijk passende ecologische doelen te definiëren en in combinatie daarmee effectieve beheermaatregelen te nemen. De ESF zijn ook een tool voor waterschappen en gemeentes om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

Joris over monitoring:

“Ecologie is een prachtig maar ook ingewikkeld vakgebied. Daarom zijn we blij met de ecologische sleutelfactoren van het STOWA. Die zijn gemakkelijk te begrijpen, en zorgen ervoor dat ook niet-ecologisch-ingewijden inzicht krijgen in waterkwaliteitsdoelen en ecologie.”
Top