Activiteit

Inventarisatie en inspectie oevers

Als het te beheren areaal oevers bekend is moet onderzocht worden wat voor type oevers er in het areaal aanwezig zijn. Immers soort oever, beschermd of natuurlijk en de gebruikte constructie van de beschermde oever is bepalend voor het soort onderhoud en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Om te komen tot een goede kostenraming en planning voor het onderhoud van de oevers binnen uw areaal, is de inventarisatie en inspectie – na de areaalbepaling – de tweede stap.

inspectie2
inventarisatie2

Onze aanpak:

Adviesbureau De Aquanoom heeft op basis van kennis en ervaring een effectieve methode ontwikkeld waarbij wij in één inspectiegang zowel de NEN 2767-4 conditiescore bepalen als de CROW-beeldkwaliteit. Een unieke methode op basis waarvan we u nauwkeurig kunnen adviseren over de te verwachten onderhoudskosten. Afhankelijk van wat wel of wat niet bekend is omtrent de oevers starten wij met een inventarisatie. Hierbij wordt het soort oeverconstructie vastgesteld, de kerende hoogte gemeten, de belasting van de oeverconstructie bepaald enzovoort. Gelijktijdig kan de technische staat worden geïnspecteerd. Hierbij worden eventueel aanwezig gebreken vastgesteld en beoordeeld wat het risico is voor gebruiker en de omgeving.

 Recente opdrachtgevers op het gebied van inventarisatie oevers:

– Waterschap Brabantse Delta
– Gemeente Amsterdam
– Gemeente Alphen aan den Rijn
– Gemeente Pijnacker-Nootdorp
– Gemeente Leidschendam-Voorburg
– Gemeente Leiden
– Gemeente Hellevoetsluis
– Gemeente Woerden
– Gemeente Cromstrijen
– Gemeente Midden-Delfland
– Gemeente Den Haag, inmeten natuurvriendelijke oevers
– Gemeente Nissewaard in samenwerking met Inter Delta Nederland
– Gemeente Zoetermeer
– Gemeente Schiedam
– Gemeente Leiderdorp

Recente opdrachtgevers op het gebied van inspectie oevers:

-Gemeente Zoetermeer
-Gemeente Schiedam
-Gemeente Leiderdorp
-Gemeente Nissewaard in samenwerking met Inter Delta Nederland

Arjen over de inspectie van oevers:

“Inventariseren en inspecteren van oevers gaat meestal in één werkgang. We kijken of er beschoeiing is en zo ja om welke beschoeiing het gaat (damwand, keermuur, kademuur). Daarnaast bepalen we de staat van de beschoeiingen met behulp van de CROW-beeldkwaliteit. En we kijken naar de veiligheid. Steken er geen scherpe onderdelen uit bijvoorbeeld of is er kans op verzakking.”
Top