Activiteit

Opstellen oeverbeheerplan (MJOP en beheerplan)

Als beheerder van de oevers  bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. U moet dus regelmatig onderhoud laten uitvoeren. Inzicht in de maatregelen, planning en de kosten zijn hierbij van groot belang. Een goed beheerplan kan u hierbij van dienst zijn. De Aquanoom heeft veel ervaring met het opstellen van beheerplannen voor oevers, zowel beschoeid als natuurvriendelijk.

inspectie2
inventarisatie2

Onze aanpak:

Nadat het areaal is vastgesteld en de inspecties aan de oevers zijn uitgevoerd kan per oevervak bepaald worden wat de noodzakelijke maatregelen zijn. Wij hebben hiervoor een handige tool ontwikkeld waarmee direct na inspectie een database wordt gevuld met alle inspectiedata. Op basis van de aangetroffen gebreken en de conditiescore wordt automatisch een onderhoudsmaatregelen gekoppeld aan het oevervak. Op basis van de waargenomen risico’s en de belasting van de oever wordt een prioriteit toegekend. Hierdoor ontstaat direct een planning. De aan de maatregelen gekoppelde eenheidsprijzen in combinatie van met de omvang van het gebrek bepalen de totale kosten per oevervak. Dit geeft een gedetailleerde kostenraming. Omdat deze handeling bij ons bijna geheel is geautomatiseerd kunnen wij een meerjarenonderhoudsplanning, MJOP, met maatregelen per oevervak snel en tegen geringe kosten uitvoeren.

Is de voorgestelde MJOP akkoord kan er een beheerplan worden opgesteld waarin het wettelijk kader, de beheers ambitie, een evaluatie van de voorgaande periode en het financieel kader kunnen worden toegelicht. Hiermee beschikt u weer over een prima plan waarmee de komende periode het onderhoud aan de oevers gegarandeerd kan worden uitgevoerd.

In overleg met u zorgen wij er ook voor dat jaarlijks de mutaties aan de oevervakken als gevolg van onderhoud in de database doorgevoerd worden. Zo blijft uw data altijd up tot date en beschikt u over een actueel inzicht in de technische staat van uw kunstwerken.

 

Wilt u de komende 5 jaar zorgeloos uw onderhoud aan kunstwerken uitvoeren?

Bel dan De Aquanoom en vraag dan naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden en bel Arjen Hofman, 010 249 2475, of mail arjen.hofmanarjen.hofman@deaquanoom.nl

Een greep uit onze opdrachtgevers van recente opgestelde kunstwerkbeheerplannen:

– Waterschap Brabantse Delta
– Gemeente Leiderdorp
– Gemeente Schiedam
– Gemeente Krimpenerwaard
– Gemeente Pijnacker-Nootdorp
– Gemeente Leidschendam-Voorburg
– Gemeente Hellevoetsluis

Naast beheerplannen voor oevers hebben wij ook veel ervaring op het gebied van:

– Integraal waterbeheerplannen
– Baggerbeheerplannen
– Kunstwerkenbeheerplannen
– Visbeheerplannen
– Duikerbeheerplannen

Arjen over de inspectie van oevers:

“Inventariseren en inspecteren van oevers gaat meestal in één werkgang. We kijken of er beschoeiing is en zo ja om welke beschoeiing het gaat (damwand, keermuur, kademuur). Daarnaast bepalen we de staat van de beschoeiingen met behulp van de CROW-beeldkwaliteit. En we kijken naar de veiligheid. Steken er geen scherpe onderdelen uit bijvoorbeeld of is er kans op verzakking.”
Top