Activiteit

Werkvoorbereiding oevers

Gemeentes en waterschappen die zelf geen of onvoldoende technische kennis in huis hebben, kunnen bij adviesbureau De Aquanoom terecht voor de technische voorbereiding van werkzaamheden op het gebied van oevers, kunstwerken en waterbodems. We krijgen vaak terug van onze opdrachtgevers dat ze onze flexibele houding waarderen; ze kunnen tussendoor altijd een beroep op ons doen voor een vraag of een advies. Het heeft ons al veel duurzame relaties opgeleverd met gemeentes en waterschappen.

Werkvoorbereiden1
werkvoorbereiden2

Onze aanpak

Als de inventarisatie en inspectie van sloten, oevers of kunstwerken is afgerond, volgt de werkvoorbereiding. Tijdens deze fase wordt omschreven welke maatregelen moeten worden genomen om op het gewenste onderhoudsniveau te komen. Werkvoorbereiding behoort tot de core business van adviesbureau De Aquanoom. We hebben veel ervaring met het bestekschrijven en -tekenen voor allerhande werkzaamheden op het gebied van waterbeheer zoals het aanleggen van beschoeiingen, baggeren van sloten en onderhoud aan kunstwerken.

De werkvoorbereiding bestaat grofweg uit drie onderdelen:
-de omschrijving van de werkzaamheden(bestekschrijven);
-tekeningen (bestektekenen m.b.v. Autocad en GIS);
-calculatie van de werkzaamheden.
De calculatie is gebaseerd op kostenindicaties en vooral bedoeld als richtlijn voor de opdrachtgever, zodat deze voldoende budget kan vrijmaken voor de uitvoering van het werk. Het bestek dient als basis voor het aanvragen van offertes bij uitvoerders (aannemers).

Al onze bestekken zijn conform de Regeling Aanbesteding Werken (RAW) 2015 en op alle bestekken zijn de uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012 van toepassing, tenzij anders bepaald. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan ook de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Het aanbesteden van een project moet goed en gedegen gebeuren volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Desgewenst adviseren wij ook de te kiezen aanbestedingsvorm (nationale of Europese aanbestedingsvorm, EMVI).

Een greep uit onze recente projecten:

-Recreatie Midden Nederland
-Gemeente Hillegom
-Gemeente Noordwijkerhout

Gerrit over werkvoorbereiding:

“Gemeentes en waterschappen zijn door de jaren heen voorzichtiger geworden met de uitvoering en aanbesteding van werkzaamheden uit angst voor reputatieschade. Bescherming van de flora en fauna bijvoorbeeld ligt bij veel burgers gevoelig. Wij proberen onze opdrachtgevers te helpen door te kijken naar wat er wél kan op het gebied van aanbesteding en uitvoering. Vaak is er meer ruimte dan je denkt. De kunst is om die optimaal te benutten.”
Top