Activiteit

Areaalbepaling waterbodems / baggeren

Weet u wat en hoeveel u beheert? Kennis van het areaal, de spil van juist beheer.

Of u tevreden bent met het resultaat van een project hangt bijna altijd samen de kwaliteit van de gegevens die voor het project gebruikt worden. Wilt u weten welke watergangen er het komende jaar gebaggerd moet worden en hoeveel m3 baggerspecie daarbij vrijkomt? Dan is het van belang dat u het areaal dat u beheert goed in beeld heeft. Als het te beheren areaal niet goed is vastgelegd blijft het altijd een gok wanneer er gebaggerd moet worden en wat de kosten hiervoor zullen zijn.  Zeker na de golf van gemeentelijke- en waterschapsfusies zijn de arealen vaak (nog) niet goed in beeld gebracht. Grip op het beheer begint bij inzicht in het areaal. Laat daarom nu uw areaal controleren door De Aquanoom.

Onze aanpak

Voor het bepalen van het areaal maken wij gebruik van GIS. Hierin lezen wij kaarten in zoals kadastrale kaarten, leggerkaarten en de BGT. Omdat onze GIS medewerkers gespecialiseerd zijn in areaalstudies voor waterbodembeheer kunnen zij snel en nauwkeurig een eerste opzet van het areaal maken. De fijn afstemming gebeurt bij u op kantoor met uw medewerkers die dankzij hun kennis en ervaring precies weten waar de uitzonderingen zitten en waar en met wie er bijzondere afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het beheer. Deze belangrijke aanvullingen worden in de uiteindelijke areaalkaart verwerkt. Dit geeft een nauwkeurig beeld van uw te beheren areaal.

Areaalcheck

Wilt u weten wat een areaalcheck kost voor uw gemeente? Bel of mail met de expert van De Aquanoom, Arno Mosterd, 06 – 247 547 99 of arno.mosterd@deaquanoom.nl

Top