Activiteit

Peilwerkzaamheden

Watergangen moeten regelmatig gebaggerd worden, anders slibben de watergangen dicht en ontstaat er een risico op wateroverlast.

Baggerwerkzaamheden worden meestal uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers. Het aanbesteden van baggerwerkzaamheden gebeurt aan de hand van een bestek. In het bestek zijn de te baggeren watergangen opgenomen met daarbij het te baggeren volume baggerspecie. Baggerwerk wordt over het algemeen betaald per m3. Het juist vaststellen van het volume is dus van groot belang.

Onze aanpak

Het baggervolume van lintvormige watergangen wordt meestal bepaald aan de hand van profielmetingen. Niet lintvormige watergangen, zoals vijvers en plassen, worden met de gridmeting ingemeten. Betreft het peilwerk voor besteksvoorbereiding dan wordt dit inpeilen genoemd. Na uitvoering van het baggerwerk wordt de watergang weer gepeild. Dit is het uitpeilen. Het verschil in inpeiling en uitpeiling is het gebaggerde volume baggerspecie. De vakmensen van De Aquanoom hebben ruime ervaring op het gebied van peilwerkzaamheden. Voor het meten van dwarsprofielen en gridmetingen werken wij volgens de SIKB richtlijn. Dit garandeert een representatieve en uniforme meting.

Voor het uitvoeren  van inpeilwerkzaamheden maakt De Aquanoom gebruik van de Profielscout app. Ook de uitpeilingen worden verwerkt met een app, Check-it. Beide apps zijn een onderdeel van Baggerteam. Dit programma maakt van de gemeten dwarsprofielen een gedetailleerde tekening. De resultaten worden in een overzichtelijke database met bijbehorende kaarten aangeleverd.

Indien een profiel- of gridmeting niet de aangewezen methode is kan er ook voor gekozen worden om met single- of multibeam het volume in te meten. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met onze expert.

Wilt u weten wat voor uw baggerwerk de beste methode is voor het bepalen van het baggervolume, bel dan met onze expert Arno Mosterd 010-249 24 75 of mail arno.mosterd@deaquanoom.nl

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden.

Top