Activiteit

Peilwerkzaamheden

Sloten en vaarten moeten regelmatig gebaggerd worden om een goede doorstroom te kunnen garanderen en de kwaliteit van het water op peil te houden. Om te bepalen hoeveel bagger er verwijderd moet worden, voert adviesbureau De Aquanoom peilwerkzaamheden uit.

Onze aanpak

Adviesbureau De Aquanoom voert peilwerkzaamheden uit voor gemeentes, waterschappen en aannemers. Eerst wordt de te meten scope voorbereid met behulp van GIS. Op kaart worden de te meten profielen aangegeven. In het veld werken wij met een iPad waarop de kaart met de profiellocaties zichtbaar is. Per locatie wordt een profiel gemeten. Allereerst om te bepalen of er gebaggerd moet worden en om te bepalen hoeveel bagger er verwijderd moet worden. Dit is het zogenaamde inpeilen. Na uitvoering van baggerwerkzaamheden wordt er weer gepeild, nu om te bepalen of de aannemer aan de eisen uit het bestek heeft voldaan en om te bepalen hoeveel bagger er werkelijk is weggehaald. Dit is het uitpeilen.Daarbij werken we volgens het protocol van de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). Om de hoeveelheid bagger te kunnen berekenen voeren we gemiddeld om de vijftig meter metingen uit. Ter controle van de metingen voeren we bovendien per vier profielen een zuigerboring uit. De meetgegevens worden ter plekke ingevoerd en maken perfect inzichtelijk waar en hoeveel er gebaggerd moet worden. Indien nodig kunnen we de meetgegevens op kantoor direct uitlezen en verder verwerken.

Soms is het niet nodig om het volume exact te bepalen en kan worden volstaan met een globale volumebepaling. Deze peiling noemen wij een quickscan. Deze manier van meten is goedkoper dan in- en uitpeilen volgens de SIKB-methode, maar geeft een prima beeld van de diepte van watergangen, bijvoorbeeld voor het opstellen van een baggerbeheerplan.

Een greep uit onze recente projecten:

– Inpeilen watergangen, gemeente Leidschendam-Voorburg
– Inpeilen watergangen, gemeente Woerden
– Inpeilen watergangen, gemeente Leiderdorp
– Uitpeilen na uitvoering baggerwerkzaamheden, gemeente Voorschoten
– Uitpeilen na uitvoering baggerwerkzaamheden, gemeente Zoeterwoude

Rick over peilwerkzaamheden:

“Het mooie van peilen vind ik dat geen enkele sloot hetzelfde is. Je komt overal wel iets tegen dat om een andere oplossing vraagt. En die komt er dan ook. Ik heb inmiddels al duizenden profielen genomen en dan weet je gewoon wat je moet doen. Dat gaat op gevoel.”
Top