Activiteit

Werkvoorbereiding

U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van watergangen. Dit jaar moet er baggerwerk worden uitgevoerd. Hoe gaat u dat aanpakken? Heeft u zelf niet of onvoldoende kennis of capaciteit bel dan eens met De Aquanoom. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met het voorbereiden van baggerwerken.

Onze aanpak

Als bekend is welke watergangen gebaggerd moeten worden voeren wij eerst alle benodigde onderzoeken uit. Wij stellen vast hoeveel m3 bagger verwijderd moet worden, wat de kwaliteit van de baggerspecie is, voeren een quickscan flora en fauna uit en bepalen op welke wijze de baggerspecie verwerkt kan worden. Als deze onderzoeken zijn afgerond, volgt de werkvoorbereiding. Tijdens deze fase wordt omschreven welke maatregelen moeten worden genomen om op het gewenste onderhoudsniveau te komen. De werkvoorbereiding bestaat grofweg uit drie onderdelen:
– vervaardigen bestekstekeningen (Autocad en/of GIS);
– opstellen bestek, de omschrijving van de werkzaamheden;
– opstellen besteksraming van de werkzaamheden.

Het bestek en de tekeningen dienen als basis voor het aanbesteden van het baggerwerk. Al onze bestekken zijn opgesteld conform de laatste versie van de Regeling Aanbesteding Werken (RAW) en op alle bestekken zijn de vigerende Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van toepassing, tenzij anders bepaald.

Het aanbesteden van een werk moet gedaan worden volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van de beste aanbestedingsvorm (nationale of Europese aanbestedingsvorm, EMVI). Samen met de afdeling of de inkooporganisatie die verantwoordelijk is voor de aanbesteding toetsen wij of de ingediende stukken voldoen. Dat vergt een gedegen kennis van alle regels en wetten die hiervoor van toepassing zijn. Onze adviseurs houden zich dan ook goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en alle wijzigingen die regelmatig worden doorgevoerd. Samen met u komen we zo tot succesvolle aanbestedingen.

Een greep uit onze recente projecten:

In totaal hebben wij de afgelopen 20 jaar meer dan 100 bestekken voorbereidt en aanbesteed. Een kleine greep uit recentelijke projecten:

– Besteksvoorbereiding baggeren gemeente Leiden
– Besteksvoorbereiding baggeren gemeente Zwijndrecht
– Besteksvoorbereiding baggeren gemeente Voorschoten
– Besteksvoorbereiding baggeren gemeente Wassenaar
– Besteksvoorbereiding baggeren gemeente Zoeterwoude
– Besteksvoorbereiding gemeente Teylingen

Rick over werkvoorbereiding:

“Bij de werkvoorbereiding van baggeren hoort ook de besteksinventarisatie. Dit houdt in dat we, ter voorbereiding van het bestekschrijven, inventariseren of de de aannemer overal kan komen per boot, of hij zijn bagger kwijt kan langs de kanten etc. De uitkomsten daarvan verwerken we in het bestek.”
Top