Actualiseren bruggenboek gemeente Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp heeft De Aquanoom gevraagd om na een periode van vijf jaar opnieuw een inspectie aan de kunstwerken in de gemeente uit te voeren. Deze herinspectie is nodig aangezien in de tussenliggende periode diverse herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Na een gedetailleerde voorbereiding, waarin onder andere een scope kaart is opgesteld, is de inspectie van start gegaan. Hierbij zijn foto’s van de objecten gemaakt voor het bruggenboek en zijn gebreken vastgelegd. Na afloop van de inspectieronde zijn de gegevens van alle bruggen en de geconstateerde gebreken verwerkt in een database. Vanuit deze database worden herstelmaatregelen, kosten en een planning gekoppeld aan de kunstwerken. Dit dient als basis voor de uitwerking in het beheerplan. Het beheerplan, de meerjarenkostenraming, planning en overzichtskaarten worden vervolgens verwerkt in GeoVisia, een online programma waarin beheerdata wordt opgeslagen. Tot slot zijn alle resultaten verwerkt in GeoVisia, een onlineprogramma waarin beheerdata wordt opgeslagen. Zo bieden we de gemeente Leiderdorp een actueel overzicht waarin de technische staat van de kunstwerken staat is weergegeven.

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Werkzaamheden

  • Opstellen scopekaart
  • Inspectieronde
  • Opstellen beheerplan
  • Verwerking in GeoVisia

Looptijd

Oktober 2023 - februari 2024

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op. Ontdek ook de expertise van onze andere collega’s.

Arjen Hofman

Teamleider GIS en kunstwerken

Arjen Hofman

010 - 249 2475

arjen.hofman@deaquanoom.nl