Middenmetingen BAR-organisatie

In het volledige areaal van de BAR-organisatie, een samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, hebben wij middenmetingen uitgevoerd. Middenmetingen geven de diepte van de watergangen ten opzichte van de legger weer. Hiermee wordt aangetoond waar de prioriteit om te baggeren het hoogst is. Binnen het project gaat het om circa 48 kilometer aan watergang, waarbij om de 50 meter een meting in het midden van de watergang wordt uitgevoerd. Vervolgens is deze data verwerkt in Baggerteam. Met dit online programma voor waterbeheerders wordt het baggerproces volledig ondersteund door geautomatiseerde en / of gedigitaliseerde voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Door deze innovatieve aanpak wordt het baggerproces beter beheersbaar, verloopt het sneller en worden aanpassingen en correcties tot het minimum beperkt.

Opdrachtgever

BAR-organisatie

Werkzaamheden

  • Middenmetingen
  • Controleren en koppelen data

Looptijd

Augustus - september 2023

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op. Ontdek ook de expertise van onze andere collega’s.

Job Meeldijk

Werkvoorbereider

Job Meeldijk

010 - 249 2475

job.meeldijk@deaquanoom.nl