Onderzoek en advies baggerdepots

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een viertal te ontwikkelen baggerdepots op verschillende locaties. Hiermee heeft het hoogheemraadschap inzicht verkregen in de mogelijkheden die deze depots bieden voor het invullen van de baggeropgave. De baggerdepots hebben primair als doel om toepasbare baggerspecie, waaronder specie met een hoog chloridegehalte, op te slaan. Hierdoor hoeft deze bagger niet meer te worden afgevoerd naar speciale verzamelplaatsen, wat de kosten zichtbaar drukt.

Voorafgaand aan het haalbaarheidsonderzoek hebben wij een algemene notitie omtrent de kansen die baggerdepots voor het Hoogheemraadschap van Delfland bieden opgesteld. Deze notitie is een overkoepelend document met een beleidsmatig karakter en vormt tevens een kapstok voor het haalbaarheidsonderzoek. Voor de kansennotitie is een korte gebiedsscan verricht om te bepalen welke locaties voor de ontwikkeling van baggerdepots in de toekomst potentieel interessant kunnen zijn. Tot slot geeft deze notitie inzicht in het huidige, maar vooral ook toekomstige omgevingsbeleid.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Delfland

Werkzaamheden

  • Opstellen kansen notities
  • Bureaustudie haalbaarheid
  • Nader onderzoek haalbaarheid
  • Advies haalbaarheid

Looptijd

Augustus - november 2023

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op. Ontdek ook de expertise van onze andere collega’s.

Raul Delhaas

Projectcoördinator

Raul Delhaas

010 - 249 2475

raul.delhaas@deaquanoom.nl