Vakbeurs Klimaat

De Aquanoom staat op 21 april op de Vakbeurs Klimaat!

Nieuws

Bezoek ons op Vakbeurs Klimaat

Op 21 april 2022 staan wij op de Vakbeurs Klimaat in Expo Houten.

Vakbeurs Klimaat staat dit jaar in het teken van de gevolgen van het veranderende klimaat op het gebied van water, hitte en droogte en biedt een groot aanbod voor oplossingen ten aanzien van het (her)inrichten van de klimaat- en waterbestendige stad en leefomgeving.

De veranderingen in ons klimaat hebben grote invloed op de waterhuishouding. Wij ondersteunen opdrachtgevers in het streven om klimaatadaptief te worden. Niet alleen in advisering, maar juist ook in het samen zoeken naar praktische oplossingen. Niet langer alleen maar praten over klimaatadaptatie, maar ook daadwerkelijk doen.

Bent u benieuwd hoe wij hier in de praktijk invulling aan kunnen geven? Wij ontvangen u graag in onze stand 2.12 om u vrijblijvend te informeren.

Download hier alvast uw uitnodiging.

Wij zien u graag tegemoet!Top