De Aquanoom x Hoogheemraadschap van Rijnland 🤝

Nieuws

De Aquanoom x Hoogheemraadschap van Rijnland 🤝

De Aquanoom en het hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar. In deze 5 jaar gaat De Aquanoom de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van baggerwerk verzorgen. Het betreft hoofdzakelijk het baggeren van de primaire watergangen die in het beheer zijn van het HHR. Perceel B een zeer interessant en uitgestrekt gebied.

De werkzaamheden worden van A tot Z uitgevoerd door De Aquanoom. Dit houdt onder andere in het vormgeven van de planning, het maken van afspraken met de gemeenten en andere stakeholders, het uitvoeren van verschillende onderzoeken  het opstellen van bestekken en kaarten en de begeleiding van de uitvoering. Dit doet De Aquanoom samen met een bekwaam projectteam van het hoogheemraadschap. Er wordt gewerkt met een Integraal Project Managementteam (IPM), waarbij je bepaalde personen op specifieke functies inzet.

De Aquanoom heeft veel ervaring met werken in IPM constructies, ook werken wij alle vele jaren samen met bijna alle gemeenten in het te baggeren gebied. Samen met de vakkennis van ons ervaren en enthousiaste projectteam starten we binnenkort met dit mooie project.Top