Gemeente Schiedam zet actief in op participatie

Gemeente Schiedam zet actief in op participatie

“We bouwen aan duurzame relaties met inwoners.”

De Aquanoom ziet dat steeds meer gemeentes het belangrijk vinden om bewoners nauw te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte. Hoe pak je dat slim aan? Die vraag legde De Aquanoom voor aan de gemeente Schiedam, een gemeente waar De Aquanoom al jaren prettig mee samenwerkt. Het team Beheer zet burgerparticipatie succesvol in bij het onderhoud van de buitenruimte. Wat is hun aanpak?

“De kern van onze aanpak is dat we kleinschalig werken”, begint Eef Otterspeer te vertellen. Eef is algemeen procesmanager van het team Beheer in Schiedam. “We hebben de gemeente daarvoor verdeeld in ruim 200 buurten, een gebied van ongeveer zes tot zeven straten. Maar het kan ook één lange straat zijn. We hebben steeds gezocht naar gebieden die een logische eenheid vormen.”

“Per buurt verzorgen we eens in de twintig jaar het grootonderhoud en eens in de veertig jaar de vervanging van bijvoorbeeld wegen of riolen. Onze aanpak voor de buitenruimte is integraal. We nemen dus alles mee: groen, water, wegen, speelplekken… Jaarlijks doen we dit voor ongeveer acht buurten.”

Bewonersavond
“Het participatietraject start op het moment dat wij een projectplan hebben ontwikkeld voor een buurt”, legt Eef uit. “Dat doen we in eerste instantie op basis van onze eigen kwaliteitsdoelstellingen. Vervolgens organiseren we een bewonersavond waarin we het plan presenteren en bewoners kunnen reageren. Vroeger betrokken we inwoners ook wel als we nog helemaal geen plan hadden. We kwamen dan letterlijk met een lege doos de zaal in. Daar zijn we toch van teruggekomen. Je krijgt heel uiteenlopende reacties die je achteraf allemaal moet uitwerken. Dat kost erg veel tijd. Bovendien vinden bewoners het fijn als wij een voorzet doen. Dat geeft hen kaders.”

Klankbordgroepen
“Met de opbrengst van de bewonersavond gaan we vervolgens aan de slag. Indien nodig stellen we klankbordgroepen samen, waarin we met bewoners over een bepaald onderwerp verder praten. Het resultaat kan zijn dat we in een buurt meer onderhoud plegen aan water en minder aan het groen. Daar is ruimte voor. Op hoofdlijnen moeten we onze doelen behalen maar we gaan er in de uitvoering flexibel mee om.”

Waterbeheer
Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om waterbeheer? “Het voorkomen van vuil in en op het water,” antwoordt Eef. “Hoeken waar vuil zich kan ophopen, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En natuurvriendelijke oevers zijn erg populair. Bewoners willen het liefst zo min mogelijk harde beschoeiing, Hoe natuurlijk het eruit ziet, hoe beter.”

Voorbereiding
Met acht buurten in onderhoud per jaar, moet de gemeente Schiedam heel wat bewonersavonden organiseren. Hoe gaat dat in de praktijk? “Het vraagt inderdaad veel voorbereiding”, antwoordt Eef. “Het begint al twee jaar van te voren. Dan vragen we alle collega’s die betrokken zijn bij een bepaalde buurt om de tafel. Dus ook de collega’s van bijvoorbeeld Sociaal, Sport of Welzijn. We hangen een A3 op, waarop iedereen zijn wensen kenbaar kan maken. Op basis van deze wensen stellen we een projectteam samen dat aan de slag gaat met de projectopdracht en daarna met het projectplan.”

“De bewonersavonden organiseren we samen met het team Communicatie en met Wijkzaken. De collega’s van Wijkzaken zijn bekend in de buurt en weten wat er speelt. Zij leiden ook altijd de bewonersavonden. Wij zijn vanuit team Beheer beter in de inhoud. Zo helpen we elkaar,” aldus Eef.

Duurzame relaties
“Ik merk dat je door zo’n kleinschalige aanpak een goede relatie kunt opbouwen met bewoners,” zegt Eef tot slot. “Dat is heel waardevol, ook voor de toekomst. Dan willen we de bewoners namelijk ook meer gaan betrekken bij het dagelijks onderhoud van de buitenruimte. Nu gebeurt dat alleen incidenteel. In de toekomst willen we dit meer structureren.”

www.schiedam.nl

De participatieladder: een handige tool om participatie effectief in te zetten
Gemeente Schiedam gebruikt als tool de participatieladder. Klik hier voor een korte uitleg over hun aanpak.

Wilt u ook vrijblijvend advies over de aanpak van het beheer van water of kunstwerken binnen uw gemeente? Bel ons via (088) 066 61 22.Top