Ecologisch onderzoek

Het broedseizoen betekent extra opletten!

Nieuws

Het broedseizoen betekent extra opletten!

We zitten midden in het broedseizoen. Een periode waarin je, bijvoorbeeld bij het baggeren, extra moet opletten! Het betekent namelijk dat er geen verstoring, op welke manier dan ook, mag plaatsvinden bij alle vogels, hun nesten en eieren. Overigens zijn ‘’actieve’’ nesten ook buiten het broedseizoen beschermd, de genoemde data zijn dus puur een richtlijn.

Vanuit de overheid hebben ze per sector een eigen gedragscode opgesteld. Gedragscodes worden gezien als handvatten om zorgvuldig te handen. Door te handelen volgens de gedragscode kan schade aan vogels, maar ook andere planten en dieren, worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt. Bijvoorbeeld het niet te dicht bij een dassenburcht komen tijdens het werk. Of een hertenkalf laten liggen als je het helemaal alleen in een veld vindt. De moeder is namelijk nooit ver weg! De gedragscode natuurbescherming, die sinds 17 december 2020 geldig is, geldt in principe voor heel Nederland. Sommige gedragscodes zijn echter wel voor slechts één gemeente of één waterschap geldig. 

Ecologisch onderzoek


Top