Opening gemaal Vlist

Nieuws

Opening gemaal Vlist

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is een opdrachtgever met wie adviesbureau De Aquanoom al jaren zeer plezierig samenwerkt. Dit jaar verzorgden wij onder meer de directievoering en het toezicht voor de nieuwbouw van het gemaal Vlist-Westzijde. Eind oktober is het project positief afgesloten met een excursie voor omwonenden.

De omwonenden waren al eerder betrokken bij de keuze voor een andere locatie van het gemaal: het Geerpad in Vlist. Deze locatie is namelijk beter bereikbaar voor toekomstig beheer en onderhoud van het gemaal. Ook is er geen bebouwing in de buurt waardoor omwonenden geen stank- of geluidsoverlast ondervinden. Als dank voor het begrip tijdens de werkzaamheden, wilde het hoogheemraadschap met deze excursie iets terug doen voor de bewoners in en rondom het projectgebied. Hoogheemraad Dorenda Gerts: “Tijdens de wandeltocht hebben we verteld en laten zien wat het waterschap doet. Dat leverde leuke gesprekken op. De excursie werd dan ook zeer gewaardeerd en we zijn blij met deze positieve afsluiting van dit project.”

Lees meer over de directievoering en toezicht door De Aquanoom.

Lees meer over het gemaal op de website van het hoogheemraadschap.Top