Ecologisch onderzoek

Tussen de tulpen op zoek naar de padden

Nieuws

Tussen de tulpen op zoek naar de padden

Afgelopen week is Joris geïnterviewd door het Leidsch Dagblad. Joris vertelt hier over een ecologisch project van De Aquanoom waarbij we op zoek zijn naar rugstreeppadden tussen de bollenvelden. 

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat namelijk de watersystemen in het Vinkeveld aanpakken, onder meer door watergangen te verbreden, stuwen te plaatsen of te vervangen. Uit het flora- en faunaonderzoek bleek dat de rugstreeppad in en rond de sloten tussen de bollenvelden leeft, overwintert en zich voortplant. De rugstreeppad staat op de Europese rode lijst, wat betekent dat het voortbestaan bedreigd wordt en beschermd dient te worden. Aan De Aquanoom dus de taak om de impact voor dit dier zo klein mogelijk te houden.

Op het moment van interviewen was er nog geen beschermde rugstreeppad gevangen. Inmiddels hebben we er twee!

Lees het artikel hieronder!

Bron: Leidsch DagbladTop