We hebben het ISO 9001:2015 certificaat binnen!

Nieuws

We hebben het ISO 9001:2015 certificaat binnen!

“Bij ons is het niet anders dan bij andere MKB-bedrijven”, begint directeur Marco Vermeer te vertellen. “De werkzaamheden voor de ISO-certificering schieten er snel bij in. Maar het is wel belangrijk. Zonder ISO-certificaat kunnen we aan sommige aanbestedingen niet mee doen. Bovendien willen we de buitenwereld laten zien dat we kwaliteit leveren. Om het proces goed te laten verlopen, hebben wij begin in 2016 de hulp ingeroepen van Saskia Gelauff, zelfstandig KAM-adviseur.

ISO biedt kansen

Saskia is in 2017 elke maand een dag aanwezig geweest bij De Aquanoom om de overgang naar ISO 2009:2015 te begeleiden. “Ik snap dat bedrijven – en vooral MKB-ers – het certificeringstraject best veel gedoe vinden”, antwoordt Saskia. “Iedereen is druk en dan komt dit er nog even bij. Maar het is wel zo dat de ISO-certificering de kern van je bedrijf raakt: ben je in staat om te voldoen aan de wensen en eisen van je klanten? Het is zo belangrijk om af en toe in de huid te kruipen van je klanten en je af te vragen of je echt klantgericht werkt. ISO bied je die kans.”

Meer inbreng van de directie

Saskia: “Voorheen was het ISO-certificaat niet veel meer dan een handboek waarin alle bedrijfsprocessen werden omschreven. De verantwoordelijkheid hiervoor lag bij een van de medewerkers. Bij de nieuwe normering gaat het er meer om je risico’s en kansen in kaart te brengen in een goed managementsysteem. Daardoor is de inbreng van de directieleden veel groter geworden.”

Een goede voorbereiding is het halve werk

Saskia heeft daarom begin dit jaar samen met Marco Vermeer en Arno Mosterd een businessplan opgesteld en een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Het businessplan wordt elk kwartaal tijdens het managementoverleg besproken. Tijdens de eerste auditdag heeft de auditor gekeken hoe De Aquanoom voorgestelde veranderingen heeft opgepakt en uitgewerkt.  De tweede dag heeft de auditor enkele medewerkers van De Aquanoom geïnterviewd en twee veldprojecten bezocht. Saskia: “Doordat we op tijd zijn begonnen, leverden de auditdagen weinig stress op, zowel bij de directie als bij de medewerkers.”

Het levert je altijd iets op

Marco tot slot: “Veel van de aspecten uit de nieuwe ISO 9001:2015 doen we al. Risico’s en kansen zijn een vast onderwerp tijdens onze MT-vergaderingen en werkoverleggen. Met behulp van Saskia hebben we ervoor gezorgd dat we het proces weer eens nauwkeurig hebben doorlopen. We hebben daardoor een aantal goede verbeteringen doorgevoerd

Bijvoorbeeld in onze interne communicatieprocessen. Alle medewerkers houden nu logboeken bij, zodat collega’s direct inzage hebben in alle afspraken rond een project, als iemand plotseling uitvalt. En dan gaat het vooral om de losse afspraken, die gaandeweg het proces ontstaan. Daar hebben we echt vooruitgang op geboekt.”

Wilt u meer weten over onze overstap naar ISO 9001:2015? Marco Vermeer vertelt er graag over. U kunt hem bellen op (06) 10 74 75 50 of mailen.Top