Activiteit

Abonnement beheer online

Het verzamelen van data is een kostbare zaak. De waarde van de verzamelde data wordt bepaald door de mate waarin de data actueel en betrouwbaar is. Met een Beheer Online abonnement bent u er van verzekerd dat uw data altijd actueel en compleet is en blijft.

Onze aanpak:

Voor elk gewenst areaal te baggeren watergangen, oevers of kunstwerken stellen wij een nulsituatie vast: wat is de huidige stand van onderhoud, wat zijn de te verwachten werkzaamheden en kosten en wanneer gaan we die kosten maken? De nullaag wordt ieder jaar gereviseerd op basis van alles wat binnen uw areaal is uitgevoerd. Daardoor ontstaat een nieuwe nulsituatie met een nieuwe planning en te verwachten kosten. Zo werken we de data van uw areaal elk jaar bij.  Ook wordt er rekening gehouden met de onderhoudsambitie van de opdrachtgever en de beschikbare budgetten.
Beschikt uw organisatie al over een beheersysteem? Dan kunnen wij ook die data met Beheer Online voor u actueel houden. Wij hebben ruime ervaring met het verwerken van data in en uit andere beheerpakketten zoals GBI, Geovisia, GISIB en  Obsurv. Een Beheer Online abonnement wordt afgesloten per gebruikersaccount voor de tijd van minimaal drie jaar, waarna dit elk jaar kan worden verlengd.

Arjen over het beheer online abonnement:

“Steeds meer opdrachtgevers zien het voordeel van een abonnement op ons beheersysteem. Het geeft een actueel beeld van het te beheren areaal, van de opgestelde planning voor onderhoudswerkzaamheden en van de te verwachten kosten voor onderhoud. Daardoor is Beheer Online een krachtig instrument voor gemeentes en waterschappen om zelf de regie in handen te houden.”
Top