Activiteit

GIS-/GEO-informatie en -analyse

Wilt u een analyse van de risicovolle locaties voor wateroverlast binnen uw gemeente, wilt u weten waar kansen liggen voor het ontwikkelen van ecologische verbindingen of voor welke oevers u onderhoudsplichtig bent?  Een analyse met behulp van GIS- en GEO- data geeft u snel inzicht.  De afgelopen jaren hebben wij al heel wat klanten geholpen om hun onderhoudsverplichtingen in beeld te brengen.

GEO1
GEO2

Onze aanpak

Adviesbureau De Aquanoom analyseert graag uw onderzoeksvragen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag verzamelen wij de benodigde GEO-data. Via ESRI, de leverancier van ArcGIS zijn ook veel themakaarten beschikbaar met zeer bruikbare informatie zoals de actuele hoogtebestand Nederland (AHN). Door het combineren van de verschillende kaarten kunnen wij data verzamelen die relevant zijn voor uw onderzoek.

Producten van deze analyses kunnen zijn:
-Overzichtskaarten te beheren areaal, aangevuld met gebiedsspecifieke eigenschappen;
-Kansenkaarten voor ecologische ontwikkelingen;
-Inventarisaties van overstromen of knelpunten in het beheersysteem.

Het maken van een gebiedsanalyse in GIS vormt de basis voor het bepalen van uw te beheren areaal en de geldende onderhoudsverplichting. Met behulp van deze gebiedsanalyse kunnen wij vervolgens met Beheer Online de nulsituatie vaststellen en verdere beheerinformatie toevoegen. De nulsituatie kan ook de basis vormen voor een nog op te stellen beheerplan of meerjarenonderhoudsplan.

Top