Sustainable Development Goals (SDG)

De Aquanoom omarmt de Global Goals van de Verenigde Naties. Binnen ons bedrijf hebben wij zeven van deze doelen geselecteerd. Dit zijn doelen die in onze bedrijfsfilosofie daadwerkelijk een belangrijke rol spelen, waardoor we er in de praktijk een invulling aan geven.

Global goals
Global goals welzijn

Welzijn

Geen prestatiedruk, wel uitdagingen en verwachtingen. Geen overbelasting, wel opleidingen. Met deze uitgangspunten streven wij naar een optimaal en gezond werkklimaat. We dagen elkaar uit tot een gezonde leefstijl en werkomgeving.

Klimaat

De belangrijkste uitdaging rondom de klimaatproblematiek is bewustwording. En dat begint bij jezelf. Alleen als je zelf de overtuiging hebt dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren, kun je andere partijen daarvan overtuigen. Wij zetten in op jonge medewerkers met veerkracht en een hart voor de toekomst. We gaan actief op zoek naar klimaatoplossingen.

Global goals Klimaat
Global goals Land en Water

Land en water

Biodiversiteit, het woord zegt het al. De diversiteit aan leven op en rond het water is enorm. Wij streven naar het optimaliseren van leven op zowel het land als in het water. Bij elk vraagstuk, bij elke opdracht, bij elk advies, het verbeteren van de biodiversiteit is hoofdzaak. Laat niet verloren gaan wat niet van jou is.

Partnerschap

Samen met de klant willen wij in een nieuwe vorm samenwerken. Wederkerigheid is hierbij key! Niet meer volgens de verhouding opdrachtgever en opdrachtnemer, maar als samenwerkingspartners. Meer richten op gezamenlijke inzet van kennis en ervaring.

Global goals Partnerschap
Global goals Duurzaam

Duurzaam

Voor De Aquanoom is het een uitdaging om verstedelijkt gebied klimaatbestendig te maken. Door onze duurzame ideeën gevraagd en ongevraagd op tafel te leggen, hopen wij draagvlak te creëren bij de betrokken partijen zodat deze ideeën daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast en gedragen. Wij blijven altijd streven naar het maximaliseren van onze eigen duurzaamheid.

Innovatie

Innovatie is één van onze drijfveren. Telkens bezig zijn om het waterbeheer te verbeteren door het bewust bezig zijn met klimaatadaptatie, biodiversiteit en CO2 reductie. Dat is waar wij innoveren. Onze innovatie is ook terug te vinden in onze project aanpak en de wijze van omgang met onze klanten. Wij laten ons niet leiden door wat anderen denken dat goed is, wij zijn graag zelf bewust bezig met verbeteren en optimaliseren.

Global goals Innovatie
Global goals beheersing

Beheersing

Geld verdienen, winst maken allemaal zaken die voor een bedrijf van levensbelang zijn. Maar nooit ten koste van de aarde, de flora en fauna of de mensen. Bewust bezig zijn met wat wel en niet kan dat is wat ons drijft.

Top