Nieuwe aanpak: waterbeheerplan in co-creatie

Interview

Nieuwe aanpak: waterbeheerplan in co-creatie

Onno Claassen van de gemeente Schiedam zocht een andere aanpak voor het beheer van oppervlaktewater en kunstwerken. Hij wilde meer duidelijkheid over de gemeentelijke ambities en meer inzicht in de kosten voor het waterbeheer. Op advies van De Aquanoom kozen ze een ander voortraject. Het resultaat? Een overzichtelijk waterbeheerplan dat Onno een concreet beeld geeft van het hele beheerproces van ambitie tot en met realisatie.

“De kennis over waterbeheer en de uitvoering ervan was bij ons verdeeld over verschillende partijen: het Hoogheemraadschap, de collega’s in het gemeentehuis en de uitvoeringsdienst”, legt Onno Claassen uit. Onno is beleidsadviseur waterbouw en waterhuishouding bij de gemeente Schiedam. “Ook miste ik een goed plan. We deden zaken vooral op basis van ervaring of van klachten van inwoners. Terwijl de gemeente wel ambities heeft op dit gebied. Ik wilde daarom duidelijk in kaart brengen waar we stonden als gemeente en wat het realiseren van de ambities voor kosten met zich mee zou brengen.”

Onno ging hierover in gesprek met Marco Vermeer van De Aquanoom. Die adviseerde om beleid en realisatie daadwerkelijk in één plan samen te brengen. “Iedere gemeente wil weten of het geld dat wordt geïnvesteerd ook zijn vruchten afwerpt”, legt Marco uit. “Als je alleen uitgaat van wet- en regelgeving en daar jaarlijks een budget voor uittrekt, zal je dit nooit bereiken. We hebben daarom besloten om het voortraject anders in te richten.”

“We hebben niet alleen gekeken naar de wet- en regelgeving op het gebied van waterbeheer, maar ook naar de ambities van de gemeente. Waterbeheer gaat verder dan alleen maar baggeren, maaien en schonen. Het gaat ook om antwoorden op vragen zoals: wat wil je bereiken met natuurvriendelijke oevers, wat voor belevingsniveau bied je de inwoners van Schiedam en hoe kun je water inzetten voor recreatie”, vertelt Marco verder. Om hier een compleet beeld van te krijgen zijn we gestart met het inventariseren van alle stakeholders en hebben we hen geïnterviewd.”

In het voortraject trokken Onno en Marco samen op. Onno: “er was sprake van echte co-creatie: wekelijks zat ik een halve tot een hele dag bij De Aquanoom in Zoetermeer. Zo konden we snel overleggen en onze gedachtes stroomlijnen. We hebben intensief samengewerkt in een open sfeer en onze kennis gedeeld. Het was ook een proces met hordes, maar die hebben we genomen. Daardoor lag er in korte tijd een overzichtelijk plan, met een duidelijke verbinding tussen de ambitie en de realisatie.”

“Er ligt nu een beheerplan voor 2018-2022 op basis van een monitoringsstrategie”, vervolgt Marco. “De gemeente kan sturen op basis van alle verzamelde data en waar nodig het beleid en beheer elk jaar verder optimaliseren. Het monitoren zorgt voor een goed beeld van het resultaat dat je boekt met de uitvoering van de in het beheerplan beschreven activiteiten. Dat is voor alle betrokken partijen waardevolle informatie.”

Eind januari is de kick-off. Dan presenteren Onno en Marco het plan aan alle betrokken partijen en collega’s. “We dragen het project dan officieel over aan de collega’s. Zij gaan over de uitvoering. Ik verwacht dat we er met zijn allen voor 100% voor gaan”, aldus Onno.

Wilt u ook vrijblijvend advies over de aanpak van het beheer van water of kunstwerken binnen uw gemeente? Bel ons via (088) 066 61 22.Top