Over ons

Q&A met Arno Mosterd

Q: Hoe heet je?

A: Arno Mosterd

Q: Welke opleiding en/of ervaring heb je op het gebied van watermanagement?

A: Ik heb een civieltechnische mbo- en hbo- opleiding gevolgd. Ongeveer 15 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met projecten op het gebied van watersystemen. Denk aan vergraven en aanleg van nieuwe watergangen, nieuwbouw van poldergemalen en alle bijkomende kunstwerken zoals duikers of stuwen. Maar ook het watersysteembeheer zoals voorbereiding van baggerwerkzaamheden en de uitvoeringsbegeleiding. Veel van deze projecten heb ik vanuit de afdeling Integrale Plannen en Projecten bij een hoogheemraadschap uitgevoerd. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met watermanagement.

Q: Wat is je functie bij De Aquanoom?

A:Bedrijfsleider / projectleider

Q: Welke werkzaamheden horen bij deze functie?

A: Als bedrijfsleider ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse (interne) gang van zaken. In hoofdlijnen: het organiseren van de benodigde capaciteit, het coachen van de medewerkers, het vormgeven van projectbeheersing en het bewaken van de kwaliteit van de producten in overleg met de projectleiders. Daarbij vervul ik voor diverse projecten de rol als projectleider en adviseur.

Q: De Aquanoom wil haar opdrachtgevers zoveel mogelijk ontzorgen, hoe wil jij je daarvoor inzetten?

A: Door in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever tot maatwerk te komen. Hierbij is de gedachtegang dat ieder project op zichzelf staat van groot belang. Mijn doelstelling is om dit steeds verder in te bedden in onze bedrijfscultuur.

Arno Mosterd

Functie
Top