Bram over Ecologie

Bram Geers

De interesse voor biologie en al de systemen hierin, zijn bij mij diep geworteld. Ik hou mij voornamelijk bezig met biodiversiteit. Dit betekent: het aantal soorten in een ecologisch systeem en hun onderlinge interacties. Biodiversiteit is van groot belang voor hoe ecosystemen werken en deze ecosystemen leiden weer tot ecosysteemdiensten die van groot belang zijn voor economie en maatschappij. Zoals het produceren van zuurstof, schoon water, voedsel. Door kennis van ecosystemen en hoe stoffen (nutriënten en broeikasgassen) door deze systemen bewegen, begrijpen we beter hoe probleemsituaties ontstaan. Zo kan verstoring of verarming van een ecosysteem bijvoorbeeld leiden tot problemen met invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop en Amerikaanse rivierkreeften. Ook woekerende inheemse soorten zoals blauwalg en kroos horen hierbij. Deze soorten zijn een bedreiging voor de biodiversiteit, geven problemen met de waterkwaliteit en zorgen voor grote kosten aan de infrastructuur. Door in een vroeg stadium te monitoren en daadkrachtige maatregelen te nemen, kunnen we passend preventief te werk gaan.

Net als Joris hou ik mij bezig met monitoring, ecologische begeleiding en het uitvoeren van quickscans (het meten en het beschermen van biodiversiteit). Daarnaast heb ik kennis en ervaring op het gebied van klimaat en duurzaamheid, waarbij voor mij de focus ligt op het beheer van landschappen, gezonde ecologische systemen en  ‘nature based solutions’. Door een meer holistische aanpak op ecologie kun je in één maatregel of beleidskeuze, veel knelpunten tegelijk aanpakken. Doorgaans ligt de focus voor klimaat echter in het technische domein, waarbij klimaatadaptatie en reductie van brandstoffen kernbegrippen zijn. Maar met de juiste kennis kun je met een bagger-, maai- of waterbeheer, de stikstof- als ook klimaatproblematiek aanpakken terwijl waterkwaliteit verbeterd en biodiversiteit vergroot wordt.

Activiteiten:

Advies over biodiversiteit en klimaat

Aquatische ecologie

Terrestrische ecologie

Monitoring

Quickscan flora en fauna

Klimaat en biodiversiteit

Bram Geers

ECOLOOG
Top