Over ons

Ronald Berk

Tijdens mijn opleiding Watermanagement ben ik in 2012 begonnen als stagiair bij De Aquanoom, tijdens deze stage hield ik mij primair bezig met peilwerkzaamheden, toezichthouden en Autocad werkzaamheden. In 2014 heb ik de opleiding watermanagement succesvol afgerond bij De Aquanoom. Tijdens mijn afstudeerstage hield ik mij bezig met de werkvoorbereiding. Na het afronden van deze studie ben ik gestart met de HBO opleiding Landscape and Environment Management, welke ik heb afgerond in 2017. Gedurende deze opleiding ben ik als oproepkracht actief gebleven bij De Aquanoom.

Sinds 2018 ben ik in dienst bij De Aquanoom, als adviseur omgeving en duurzaamheid. Bij De Aquanoom houd ik mij onder andere bezig met klimaatadaptatieprojecten, bagger- en oeverwerken en de meer bijzondere opdrachten. Voor klimaatadaptatie voer ik onder andere watertoetsen uit en verricht ik haalbaarheidsonderzoeken voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers om de leefomgeving klimaat robuuster te maken. Hiervoor heb ik tevens de cursus Rekenen aan Klimaatadaptieve maatregelen gevolgd.

Voor bagger- en oeverwerken houd ik mij vooral bezig met de werkvoorbereiding, vergunningsaanvragen en de uitvoering van bureauonderzoek van milieuhygiënisch onderzoek (NEN5717 en NEN5720). Tijdens de werkvoorbereiding houd ik de doelen van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit altijd in het achterhoofd. Ook zorg ik ervoor dat ikzelf, maar ook de organisatie op de hoogte is van de vigerende wet- en regelgeving (de Omgevingswet in het bijzonder) en de trends (Circulair, Duurzaam GWW) in het werkveld. Dit doe ik via het volgen van webinars (platform WOW), bezoeken Baggernetdag en SIKB-jaarcongres.

Binnen De Aquanoom houd ik mij door mijn functie ook bezig met speciale projecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar de realisatie van baggerdepots. De Omgevingswet biedt daar nieuwe kansen voor. Door baggerstromen op basis van chemische (kwaliteitsklasse) en fysisch-chemische kenmerken (chloride, bodemkundige samenstelling, voedingsstoffen) goed van elkaar te scheiden in depots, is de gerijpte specie die vrijkomt beter toe te passen. Bijvoorbeeld in civiele werken of om de toplaag van de bodem te revitaliseren. Een bijzonder project hierbinnen is kleibagger in veen. Ik ondersteun mijn collega’s in het onderzoek naar de toepassing van kleibagger in veengebieden om bodemdaling en de emissie van broeikasgassen door veenoxidatie te remmen.

Activiteiten:

Omgevingsvergunning, adviesdiensten milieu (bodem), adviesdiensten klimaatadaptatie, adviesdiensten duurzaamheid- en circulariteit, AutoCAD.

Ronald Berk

Adviseur omgeving en duurzaamheid
Top