Areaalbepaling duikers gemeente Lansingerland

Project Civiele kunstwerken

Areaalbepaling duikers gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft adviesbureau De Aquanoom in april 2016 opdracht gegeven om de scope vast te stellen van de door de gemeente te onderhouden duikers (areaalbepaling).

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– Verzamelen kaarten
– Vaststellen randvoorwaarden
– Samenvoegen informatie tot concept overzichtskaart
– Overleg met waterschappen
– Vaststellen definitieve overzichtskaart

Looptijd:

mei – augustus 2016Top