Areaalstudie en voorbereiding baggerwerkzaamheden gemeente Lansingerland

Project waterbodems en baggeren

Areaalstudie en voorbereiding baggerwerkzaamheden gemeente Lansingerland

Voor dit project voert De Aquanoom een areaal studie uit en begeleidt het de volledige baggerproces voor de jaren 2019 – 2020. Dit gebeurt voor landelijk en stedelijk gebied binnen gemeentegrens Lansingerland, voor circa 3 kilometer watergang.

Als gevolg van problemen rondom PFAS is er voor uit te voeren baggerwerken stagnatie opgelopen. Personeelswisselingen bij de gemeente zijn er ook de oorzaak van dat men niet precies op de hoogte is van de actuele stand van zaken rondom baggeren. Aan De Aquanoom de taak om de huidige bagger planning te actualiseren en de opgelopen achterstand tot eind 2020 weg te werken.

Om inzicht te krijgen in de achterstallige baggerwerken is er een areaal studie uitgevoerd. Dat is een theoretische analyse van het areaal uitgevoerd in een geografisch informatiesysteem GIS.

Vervolgens worden drie fasen van het baggerproces uit handen genomen bestaande uit: de onderzoeksfase, het opstellen van een bestek en de aanbestedingsfase.

De gemeente Lansingerland is al heel wat jaren een vaste partner van De Aquanoom. Wij zijn trots op onze langdurige samenwerking met de gemeente Lansingerland. De klant extreem centraal zetten staat bij ons heel hoog in het vaandel. Wij kijken altijd samen met de klant hoe we zaken gaan aanpakken, maar ook wat we nog meer kunnen betekenen voor de klant om het proces te verbeteren en zorgen te voorkomen.

Project Lansingerland (Website)

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Lansingerland

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

  • Theoretische analyse van het areaal
  • Inpeilen van watergangen
  • Opmeten hoeveelheid baggerspecie dat verwijderd moet worden
  • Besteksinventarisatie van de omgeving rondom de watergangen
  • Kwalitatief waterbodemonderzoek
  • Flora fauna onderzoek
  • Begeleiding van het aanbestedingsproces

Looptijd

In eerste instantie 6 maanden, tot eind 2020.Top