Baggerplan en meerjarige kostenbegroting

Project beleids- en beheerplannen

Baggerplan en meerjarige kostenbegroting

De gemeente Schouwen‐Duiveland wil een planmatige aanpak voor het op diepte houden van de zeven gemeentelijke werk‐, jacht‐ en vluchthavens in het gebied dat zij beheert. De opdracht hiervoor is gegeven aan Ingenieursbureau Westenberg. Het bureau heeft voor het opstellen van een baggerplan en meerjarige kostenbegroting de samenwerking gezocht met De Aquanoom.

schouwenduiveland01-e1470644145973
Schouwenduiveland02

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– verzamelen informatie (legger en GEO‐informatie, baggerhistorie)
– inpeilen havens
– veldwerkzaamheden
– opstellen baggerbeheerplan en kostenraming

Looptijd

November 2015 – april 2016

Patrick Tibboel over dit project

“Een mooi project in een voor ons nieuw gebied. Het gaat bovendien om het bepalen van de baggerbeheerkosten van diverse typen havens waarbij we te maken hebben met zaken als nautische diepten. Toch net weer even anders dan bij het baggeren van watergangen.”


Top