Bemonsteren waterkwaliteit gemeente Voorschoten en Wassenaar

Project Ecologie

Bemonsteren waterkwaliteit gemeente Voorschoten en Wassenaar

In opdracht van de werkorganisatie Duivenvoorde heeft De Aquanoom in de gemeentes Wassenaar en Voorschoten een aantal watergangen bemonsterd op waterkwaliteit. Het doel was om een nulmeting vast te stellen waarna bekeken kon worden welke locaties parameters bevatten die niet aan de Nederlandse Norm voor oppervlaktewater voldoen. Het ging binnen dit project om in totaal 325 monsterpunten en per monsterpunt zijn 10 flessen gevuld om alle parameters juist te kunnen bepalen. Voor elk monsterpunt zijn 30 verschillende parameters bepaald waaronder zuurstof, ph, metalen, fosfaat en nitraat. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de NEN 6600-2.

IMG_3061
IMG_3196
IMG_0480
IMG_0208

Beheerder Jos Snijders van de werkorganisatie Duivenvoorde: “Ik ben blij dat we nu objectieve informatie hebben over de waterkwaliteit. We hadden natuurlijk wel een vermoeden, maar dat is niet genoeg om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Met deze uitkomsten kunnen we verder.”

Looptijd:

juni – eind november 2017Top