Contractstukken aanbesteding Rijkswaterstaat

Project beleids- en beheerplannen

Contractstukken aanbesteding Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft De Aquanoom in september 2015 opdracht gegeven om de contractstukken op te stellen voor de aanbesteding van het baggeren van de toegangsgeulen in de Waddenzee. Dit is een continu proces. Het huidige contract voor deze werkzaamheden loopt af in 2016.

Waddenzee-decompositie
Waddenzee

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– opstellen van contractdocumenten
– opstellen contractbeheersplan
– opstellen nota van inlichtingen
– begeleiding uitvoering

Looptijd

September 2015 – april 2016

Arno Mosterd over dit project:

“Bijzonder aan dit project is natuurlijk dat het gaat om de Waddenzee. Een enorm groot gebied met heel andere eigenschappen dan de polders en sloten waar we normaalgesproken werken. Als contractschrijver maak ik onderdeel uit van een projectteam dat werkt volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM), een model dat Rijkswaterstaat zelf heeft ontwikkeld. Iedereen heeft zijn eigen, specifieke rol in het team. Het zorgt voor meer standaardisatie en uniformiteit en werkt erg efficiënt.”


Top