Directievoering en toezicht herstel keermuren in Zwijndrecht

Project Directievoering en toezicht

Directievoering en toezicht herstel keermuren in Zwijndrecht.

De veiligheid van keermuren krijgt binnen de gemeente Zwijndrecht alle aandacht. Jaarlijks is hier een budget voor gereserveerd. De gemeente heeft De Aquanoom opdracht verstrekt om de herstelwerkzaamheden in de uitvoering te begeleiden.

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Zwijndrecht

Belangrijkste werkzaamheden die De Aquanoom uitvoert voor dit project:

Directievoering UAV o.a.:
— Het fungeren als aanspreekpunt voor de aannemer;
— Het voorzitten van bouwvergaderingen;
— Het fungeren als aanspreekpunt en adviseur voor opdrachtgever.

Toezicht houden o.a.:
— Het bijwonen van de bouwvergaderingen en het opstellen van de notulen;
— Het opstellen en bijhouden van weekrapporten;
— Het controleren van week- en termijnstaten opgesteld door de aannemer;
— Het controleren van meer- en minderwerk opgesteld door de aannemer;
— De planning t.o.v. de voortgang van het werk bijhouden.

Looptijd:

Het project loopt tot Juni 2018

Aad Horstink over dit project

“Elke keermuur is verschillend van uitvoering. Met de aannemer is een synergie (meerjarige samenwerking) ontstaan om vanuit de voorbereiding hier jaarlijks een prachtig project van te maken. Voor de gemeente is de toegevoegde waarde: veiligheid en beeldvorming.”


Top