Ecologische begeleiding reconstructie Reesloot in Pijnacker

Project Ecologie

Ecologische begeleiding reconstructie Reesloot in Pijnacker

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt in 2018 de reconstructie plaats van de Reesloot (straat). De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verharding, het vernieuwen van duikers en het leegpompen en dempen van een watergang. De Aquanoom is gevraagd om voorafgaand aan het dempen van de watergang een flora en fauna quickscan uit te voeren en een ecologisch werkprotocol op te stellen.

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Belangrijkste werkzaamheden die De Aquanoom uitvoert voor dit project:

Literatuurstudie flora en fauna
Raadplegen database flora en fauna
Veldonderzoek
Opstellen eindrapportage

Looptijd:

juni-juli 2018

Joe Freijser over dit project

“Ondanks dat het een klein slootje was, was het drukbevolkt met (jonge) vissen en kikkers! We moesten de hele sloot leegvissen omdat de sloot werd gedempt. Dat was best nog een klus. We hebben alle dieren overgezet in een sloot die in verbinding stond met te dempen sloot.”


Top