Flora & Fauna quickscan en ecologisch werkprotocol

Project Ecologie

Flora & Fauna quickscan en ecologisch werkprotocol

De aannemer gaat verschillende werkzaamheden uitvoeren in Kamerik, gemeente Woerden, waaronder het vervangen van beschoeiingen. Het bedrijf heeft De Aquanoom gevraagd om een Flora & Fauna quickscan uit te voeren en een ecologisch werkprotocol op te stellen. Hiermee voorkomt de aannemer dat er verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden overtreden tijdens het werk.

16f067631cff-IMG_7610

Opdrachtgever van het project:

Aannemingsbedrijf Van Leeuwen

Belangrijkste werkzaamheden die De Aquanoom uitvoert voor dit project:

Literatuurstudie flora en fauna Raadplegen database flora en fauna Veldonderzoek Opstellen eindrapportage

Looptijd:

Mei 2018

Joe Freijser over dit project

“De werkzaamheden van het aannemingsbedrijf worden uitgevoerd in een klein gebied met twee waterpartijen die er op het oog hetzelfde uitzien, en waar je dan ook hetzelfde waterleven verwacht. Dit bleek anders tijdens het veldonderzoek. In de ene waterpartij vingen we vrijwel niets, terwijl in de andere waterpartij ondermeer kleine modderkruipers en salamanders talrijk aanwezig waren. Dit bewijst weer hoe belangrijk het is om vooraf goed onderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van kwetsbare flora en fauna.”


Top