Functioneel ontwerp voor hemelwaterafvoer

Project waterbodems en baggeren

Functioneel ontwerp voor hemelwaterafvoer

De gemeente Leidschendam‐Voorburg heeft De Aquanoom gevraagd om mee te werken aan de ontwikkeling van een alternatieve inrichting van de hemelwaterafvoer van het parkeerterrein aan De Tol. Uitgangspunt hierbij is dat het hemelwater wordt afgevoerd buiten het rioleringssysteem om. Op die manier wil de gemeente de rioolwaterzuiveringsinstallatie ontlasten (hemelwater verdunt de bacterieconcentratie).
Daarom is zij op zoek naar een slim afvoersysteem met een natuurlijke uitstraling, dat zowel functioneel als kindvriendelijk is.

Welke taken hebben wij uitgevoerd voor de systeemgerichte contractbeheersing?

– voorbereiding
– contact met aannemer
– begeleiding uitvoering

Joe Freijer (werkvoorbereider) over dit project

“De gemeente Leidschendam‐Voorburg neemt een voortrekkersrol in als het gaat om de problematiek rond het betegelen van tuinen. Ze wil bewoners ervan bewust maken dat dit zorgt voor een overbelasting van het riool en laten zien dat er effectieve, maar ook mooie alternatieven zijn. Voor ons een uitdaging om hieraan mee te werken en met een mooi, uitdagend en functioneel ontwerp te komen. We werken hiervoor met een design & constructcontract. Dat betekent dat we het ontwerp van de infrastructuur en de uitvoering ervan samen met een aannemer in één pakket aanbieden aan de gemeente.”


Top