Inspecteren civiele kunstwerken Oudewater

Project civiele kunstwerken

Inspecteren civiele kunstwerken Oudewater

De gemeente Woerden en Oudewater werken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte samen. In dit kader heeft de gemeente Woerden De Aquanoom gevraagd om een NEN 2767-4 inspectie te doen voor 45 bruggen in de gemeente Oudewater. Met de resultaten van deze inspectie krijgt de gemeente advies over het onderhoud dat nodig is om de bruggen in goede en veilige conditie te houden.

kunstwerkenoudewater
kunstwerkenoudewater

Welke taken hebben wij uitgevoerd voor dit project?

– Inspecteren civiele kunstwerken conform NEN2767 incl. inspectierapportage
– Opstellen decompositie conform NEN2767
– Verwerken inspectiegegevens tot meerjarenraming en -planning
– Inrichten/verwerken van de gegevens in Obsurv

Looptijd:

Mei – juni 2017

Collega’s over dit project:

“Het inspecteren van civiele kunstwerken is een snelle methode om inzicht te krijgen in het noodzakelijk onderhoud en de benodigde financiële middelen om de kunstwerken in goede conditie te houden. Doordat we een volledige decompositie maken en de geconstateerde
schade van elk onderdeel vastleggen, komt de gemeente niet voor ongewenste verrassingen te staan.”


Top