Inspectie 41 bruggen voor gemeente Maassluis

Project Civiele kunstwerken

Inspectie 41 bruggen voor gemeente Maassluis

De gemeente Maassluis vroeg ons augustus 2017 om 41 bruggen te inspecteren volgens de NEN2767-4. Ze wilden weten hoe de staat van de bruggen was. We hebben ook meteen gekeken naar de mogelijke risico’s als gevolg van bepaalde schades aan de bruggen. Vervolgens hebben we een database samengesteld met daarin alle verzamelde data en een overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden aan de bruggen voor de komende vijf jaar. Eind januari 2018 hebben we het project afgerond. Deze gemeente komt wat de bruggen betreft voorlopig niet meer voor verrassingen te staan!

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

  • Opstellen scope met 41 kunstwerken
  • Inventariseren 41 kunstwerken
  • Inspectie van 41 kunstwerken
  • Nalopen verzamelde gegevens
  • Inspectie rapportage en schetsen
  • Opzetten database en uitvoeringsprogramma
  • Opstellen notitie en risicoparagraaf
  • Ontsluiting data in GBI
  • Projectbeheersing en opstellen planning
  • Projectbewaking/voortgangsoverleg

Looptijd:

September 2017 – februari 2018Top