Inspectie en beoordeling stabiliteit 3 bruggen

Project Civiele kunstwerken

Inspectie en beoordeling stabiliteit 3 bruggen

Voor dit project wilde het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de waterbodem in de watergang langs de Koolwijkseweg te Stolwijk op een aantal stukken verdiepen. De reden hiervoor was om de capaciteit en de waterkwaliteit te verbeteren.

De Aquanoom kreeg hierbij de opdracht om een opname te doen waarmee de nul situatie voor aanvang van de werkzaamheden wordt vastgesteld en een opname na afronding van de werkzaamheden, om te bepalen of er eventueel schades en/of verzakkingen zijn ontstaan. Verder wil HHSK een inspectie van de beschoeiing aan de zijde van de woningen, ter plaatse van de 3 bruggen om de technische staat daarvan vast te leggen.

De verkregen informatie wordt uitgewerkt tot een tekening en op basis van een expert-judgement wordt er een beknopt advies gegeven.

Vanaf 2017 doet de Aquanoom al werkzaamheden en inspecties aan kunstwerken voor HHSK. Een partnership creëren met een waterschap is een stuk lastiger dan bij andere partijen, maar op het moment van uitvoeren geld bij ons altijd dat de we klant extreem centraal stellen. Wij kijken altijd met de klant hoe we zaken gaan aanpakken, maar ook wat we nog meer kunnen betekenen voor de klant om zorgen weg te nemen.

Opdrachtgever van het project:

Hoogheemraadschap, Van Schieland & Krimpenerwaard

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

  • Inspectie van de kunstwerken
  • Profielen nemen voor en na de kunstwerken
  • Deformatie meting met gps van de beschoeiingen en de kunstwerken
  • Rapportage opstellen van de gevonden resultaten
  • Advies opstellen over of de sloten verdiept kunnen worden

Looptijd:

2 wekenTop