Inspectie en inventarisatie walkanten gemeente Leiden

Project Oevers

Inspectie en inventarisatie walkanten gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft in 2015 de walkanten geïnspecteerd en geïnventariseerd. Omdat deze werkzaamheden in de zomer plaatsvonden, waren niet alle oevers goed zichtbaar vanwege de begroeiing. Daardoor ontbreken nog de gegevens van ongeveer 20 km walkant. Bovendien was in 2015 nog niet precies bekend welke walkanten wel en welke niet bij de gemeente in beheer zijn. Mogelijk ontbreekt nog zo’n vier kilometer. De gemeente Leiden heeft adviesbureau De Aquanoom gevraagd om de ontbrekende gegevens aan te vullen en op basis hiervan een inschatting te maken van de kosten voor onderhoud en/of vervanging van de oeverconstructies binnen een bepaald tijdvak.

Foto 371
Foto 220

Onderdelen (te nemen stappen) gezamenlijk plan van aanpak:

— Opstellen plan van aanpak
— In kaart brengen van alle walkanten d.m.v. GIS-analyse en aanvullend veldwerk
— Inventarisatie en inspectie
— Opstellen database meerjarig onderhoudsplan (MJP)
— Gegevens aanleveren voor verwerking in Beheer Online en GBI

Looptijd:

Maart – Juni 2017

Collega’s over dit project

“De uitdaging van deze opdracht was de oevers (walkanten) op moeilijk bereikbare plaatsen te inspecteren en inventariseren. Zo heeft de gemeente Leiden oevers in beheer waar woonboten tegenaan liggen. Goede communicatie met de bewoners is vereist is om erbij te kunnen. In 2015 heeft de inspectie bovendien in het zomerseizoen plaatsgevonden, waardoor veel oevers niet zichtbaar waren door de begroeiing. Door deze locaties in het vroege voorjaar te bezoeken heeft onze inspecteur alle oevers goed kunnen bereiken.”


Top