Inventarisatie natuurvriendelijke oevers gemeente Den Haag

Project Ecologie

Inventarisatie natuurvriendelijke oevers gemeente Den Haag

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Den Haag adviesbureau De Aquanoom gevraagd om een inventarisatie te maken van alle natuurvriendelijke oevers (NVO’s) binnen de gemeente.

NVO-Den-Haag-2
NVO-Den-Haag

Werkzaamheden die vallen binnen dit project

Voorbereiding:
– Bepalen te inventariseren gegevens
– Opstellen paspoort per oever (te raadplegen via ArcGIS online én via eigen beheersysteem)

Inmeten natuurvriendelijke oevers met gps-appraat en Ipad:
– Bepalen locatie, oppervlak, lengte, breedte, taludhelling.

Vastleggen administratieve gegevens:
– Vegetatie, aanwezige poelen en paaiplaatsen

– Bewerken meetgegevens in GIS
– Opslaan gegevens in database per NVO
– Projectbegeleiding

Looptijd:

Maart – mei 2016Top