Inwerkingstellen cascade Pijnacker-Nootdorp

Project Civiele kunstwerken

Inwerkingstellen cascade Pijnacker-Nootdorp

In Nootdorp (onderdeel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp) staat al ruim 25 jaar een cascade (waterval). De functie van de cascade is de laatste jaren echter verloren gegaan omdat het waterpeil achter de cascade is gewijzigd. Ook is er sprake van onder- en achterloopsheid, wat gevaar op kan leveren voor het watersysteem in de wijk. De gemeente heeft De Aquanoom gevraagd om een oplossing uit te werken. Daarnaast heeft zij De Aquanoom gevraagd om de plaatsing van een nieuwe brug naast de cascade voor te bereiden.

20170623_170421
20170623_170512

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

Situatie inmeten met GPS
Geotechnisch onderzoek begeleiden (voor de brug)
Ontwerptekeningen maken
Werkomschrijving opstellen
Begeleiding aanbesteding

Gerrit van der Kooij over dit project

“Dit is typisch zo’n project wat klein begint en groot eindigt. Het begon met een tijdelijke reparatie om de achterloopsheid in te dammen, en eindigt met het aanbrengen van een damwandscherm inclusief overstortvoorziening. De naastgelegen voetgangersbrug stond op de planning om vervangen te worden. Dit is naar voren gehaald om de werkzaamheden te combineren en de overlast zo klein mogelijk te houden. De uitdaging is om de cascade weer functioneel te krijgen met een ontwerp waarin alle partijen zich kunnen vinden en wat kostentechnisch zo voordelig mogelijk kan worden uitgevoerd.”


Top