Oeverinspectie en meerjarig onderhoudsplan gemeente Nissewaard

Project Oevers

Oeverinspectie en meerjarig onderhoudsplan gemeente Nissewaard

Begin 2017 heeft Inter Delta Nederland opdracht gegeven aan adviesbureau De Aquanoom voor de inspectie van oevers in de gemeente Nissewaard. Deze gemeente beschikt over ruim 42 kilometer beschoeiing die is aangelegd vóór 1986. De gemeente wil inzicht in de technische staat en de onderhoudskosten van de beschoeiing.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– verwerking scope oevers in GIS
– inspectie van de oevers op basis van CROW-beeldkwaliteit catalogus
– verwerken inspectiegegevens in ArcGISonline
– opstellen kostenraming
– opstellen database meerjarenkostenraming
– maken van kaarten met oevervlakken
– opstellen definitieve notitie

Looptijd:

Januari 2017 – April 2017Top