Onderzoek technische staat beschoeiing Leidsevaart

Project Oevers

Onderzoek technische staat beschoeiing Leidsevaart

De gemeente Noordwijkerhout is verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer zes kilometer oeverbescherming langs de Leidsevaart (trekvaart tussen Haarlem en Leiden). De beschoeiing verkeert momenteel in slechte staat. De gemeente heeft De Aquanoom in september 2016 opdracht gegeven om de technische staat van de damwanden te onderzoeken en aan te geven welke nieuwe constructies mogelijk zijn.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– voorbereiding: beoordeling aangeleverde informatie, ligging kabels en leidingen, kadastrale gegevens.
– veldonderzoek: inspectie oevers, inmeten situatie met GPS total station, woonbootonderzoek.
– bureauonderzoek en rapportage: advies over nieuwe constructies, inventarisatie subsidiemogelijkheden, inventarisatie benodigde vergunningen, opstellen adviesnotitie.

Looptijd:

Oktober 2016 – maart 2017

Patrick Tibboel over dit project:

“De gemeente Noordwijkerhout is voor ons een nieuwe opdrachtgever. We hebben deze opdracht gekregen na positieve referenties van de omliggende gemeentes Hillegom en Lisse. Voor de gemeente Hillegom voeren we namelijk ook werkzaamheden uit aan de Leidsevaart, maar dan aan de andere kant.”


Top