Onderzoek waterkwaliteit watergangen Voorschoten

Project Ecologie

Onderzoek waterkwaliteit watergangen Voorschoten

Voorschotense Visserij Belangen (VVB) wilde in mei 2017 graag onderzoek laten doen naar de waterkwaliteit van enkele watergangen in Voorschoten. De Aquanoom heeft hiervoor watermonsters genomen en deze laten analyseren op een aantal chemische parameters.

voorschoten03
unnamed

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– Bepalen scope en parameters;
– Monstername in het veld;
– Chemische analyse;
– Opstellen database

Joe Freijser over dit project

“Leuk dat een organisatie die zich inzet voor de sportvisserij dit keer onze hulp inriep. We werken meestal voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van water (gemeentes of waterschappen). Bij deze opdracht hadden we rechtstreeks te maken met de eindgebruiker.”


Top