Online ontsluiten beheerdata voor gemeente Leiden

Project Beheer Online

Online ontsluiten beheerdata voor gemeente Leiden

In vervolg op de inspectie van bijna 650 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten, bruggen) voor de gemeente Leiden, heeft adviesbureau De Aquanoom alle verzamelde beheerinformatie online ontsloten via ons gebruiksvriendelijke programma Beheer Online.

De gemeente Leiden heeft bij ons een abonnement afgesloten op Beheer Online. Dat betekent dat de gemeentelijke beheerders via een eigen portal de kaart met daarop alle geïnspecteerde kunstwerken vanaf elk (mobiel) apparaat online kunnen raadplegen. Door te klikken op een kunstwerk verschijnt de basisinformatie van het kunstwerk maar ook inspectierapporten, de onderhoudsurgentie en enkele foto’s. Alle informatie kan als bestand worden gedownload. De Aquanoom verwerkt jaarlijks alle mutaties die aan de kunstwerken zijn gedaan. Hierdoor blijven de beheergegevens altijd actueel. Dit scheelt de gemeente in de toekomst veel problemen wanneer er weer een grootschalige inspectie gedaan moet worden. Maar ook voor het uitvoeren van onderhoud, door de eigen dienst of door aannemers is alle benodigde informatie omtrent een kunstwerk direct en altijd voor handen. Na het online zetten van alle data voor de kunstwerken in 2016 worden begin 2017 ook de walkanten online gezet.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– verwerking scope oevers in GIS
– inspectie van de oevers op basis van CROW-beeldkwaliteit catalogus
– verwerken inspectiegegevens in ArcGISonline
– opstellen kostenraming
– opstellen database meerjarenkostenraming
– maken van kaarten met oevervlakken
– opstellen definitieve notitie

Looptijd:

mei – april 2016Top