Opstellen raamovereenkomst en ondersteuning aanbesteding voor Hoogheemraadschap van Rijnland

Project Civiele kunstwerken

Opstellen raamovereenkomst en ondersteuning aanbesteding voor Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de komende jaren vervangend onderhoud uitvoeren aan stuwen en dammen. Kleinere, bijkomende werkzaamheden wil zij snel kunnen uitzetten vanuit een raamovereenkomst. Het hoogheemraadschap heeft adviesbureau De Aquanoom in september 2016 opdracht gegeven om dit project te begeleiden.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– beoordelen aangeleverde basisinformatie omtrent ligging van de dammen en stuwen, grenzen van het beheersgebied en tekeningen
– opstellen overeenkomst met open posten (OMOP)
– ondersteuning aanbestedingsprocedure (Nationaal Openbaar ARW 2016)

Looptijd:

Oktober 2016 – maart 2017

Patrick Tibboel over dit project:

Op het moment dat deze overeenkomst is gegund, heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland voor meerdere jaren een vaste partij die snel kleine werkzaamheden kan uitvoeren. Bovendien is er elk jaar de mogelijkheid om de samenwerking te evalueren.”


Top