Quickscan flora & fauna gemeente Schiedam

Project Ecologie

Quickscan flora & fauna gemeente Schiedam

Adviesbureau De Aquanoom heeft in mei 2016 opdracht gekregen van gemeente Schiedam voor het uitvoeren van een quickscan flora & fauna. De quickscan is onderdeel van de werkvoorbereiding bestek voor het herstellen en vervangen van ruim 3.750 meter oeverbescherming binnen de gemeente.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– Oriënterend veldbezoek
– Beknopt bronnenonderzoek
– Inschatting van mogelijke effecten
– Advies over hoe om te gaan met mogelijke effecten

Looptijd:

Juni – oktober 2016Top