Systeemgerichte contractbeheersing gemeente Schiedam

Project civiele kunstwerken

Systeemgerichte contractbeheersing gemeente Schiedam

De Aquanoom heeft in oktober 2015 van de gemeente Schiedam opdracht gekregen om de systeemgerichte contractbeheersing (scb) te verzorgen op het ontwerp en de uitvoering van een brug aan de Stadhouderslaan in Schiedam. De opdracht voor de scb volgt op de vraagspecificatie, die De Aquanoom al eerder had opgesteld, samen met de gemeente.

Welke taken hebben wij uitgevoerd voor de systeemgerichte contractbeheersing?

– opstellen van een contractbeheersplan
– beoordelen kwaliteitsplan opdrachtnemer
– beoordelen documenten conform vraagspecificatie
– opstellen voortgangsrapportages

Looptijd:

Oktober 2015 – februari 2016

Directeur Marco Vermeer over de projectaanpak van De Aquanoom:

“Een goed voorbeeld van een project waar echt de vaart in zit. We zijn in oktober gestart met de aanbesteding en voor de kerst lag de brug er al. We hebben de tijd die we hadden zo efficiënt mogelijk benut. De systeemgerichte contractbeheersing draagt hier in belangrijke mate aan bij. Daardoor kan de aannemer zelf besluiten nemen en gewoon door met het werk, zolang bij voldoet aan de gestelde eisen.”


Top