Vervangen damwand in de Leidsche trekvaart in de gemeente Hillegom

Project Oevers

Vervangen damwand in de Leidsche trekvaart in de gemeente Hillegom

In de gemeente Hillegom wordt 2 km damwand vervangen. Na inspectie is gebleken dat de bestaande damwand aan het einde is gekomen van de levensduur. Hierdoor ontstonden er op verschillende locaties gevaarlijke situaties. De gemeente heeft De Aquanoom gevraagd op een ontwerp te maken voor een nieuwe damwand constructie en er voor te zorgen dat het werk wordt aanbesteed.

Momenteel is de uitvoering van de vervanging in volle hevigheid aan de gang. Er wordt hoofdzakelijk vanaf het water gewerkt. Aad Horstink van De Aquanoom houdt dagelijks toezicht op het werk. Samen met de aannemer zorgt hij er voor dat het werk wordt gerealiseerd waarbij overlast voor bewoners zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– voorbereiding
– veldwerk en uitwerken verzamelde data
– oplevering
– projectbeheersing

Looptijd:

Januari 2017 – April 2017Top